Główny Księgowy (m/k)

2020-01-23 PI MANAGEMENT SP. Z O.O. Kraków

Ogłoszenie numer: 2990015, z dnia 2020-01-23

Operator Hotelowy, zarządzający obiektami pod brandami własnymi jak i międzynarodowymi, w największych miastach w Polsce, w tym inwestycje na terenie Krakowa.

poszukuje zaangażowanych, otwartych na nowe wyzwania i nastawionych na sukces

kandydatów na stanowisko

Główny Księgowy (m/k)

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

 

Opis stanowiska

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie pełnej księgowości, zgodnie z przepisami prawa podatkowego i ustawą o rachunkowości
 • sporządzanie, kontrola i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby Zarządu i instytucji zewnętrznych
 • udział w tworzeniu budżetu i podejmowanie działań, mających na celu realizację wskaźników finansowych, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju firmy
 • współpraca i reprezentowanie firmy przed instytucjami zewnętrznymi
 • udział w tworzeniu procedur, regulacji wewnętrznych i optymalizacja procesów księgowych
 • bieżące monitorowanie zmian w regulacjach prawnych
 • kierowanie zespołem i wsparcie merytoryczne

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe z dziedziny rachunkowości lub finansów
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku głównego księgowego ( mile widziane w branży hotelarsko – gastronomicznej )
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania
 • praktyczna znajomość systemów finansowo – księgowych
 • znajomość pakietu MS Office

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia
 • możliwość kreowania ścieżki zawodowej i podnoszenia kwalifikacji poprzez dużą autonomię działania i udział w szkoleniach
 • komfortowe warunki pracy i dodatkowe benefity
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Warszawa

Medicover sp. z o.o.

2020-09-09

Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences...

Zabrze

EM-BUD STUDIO 2000 SP. Z O.O.

2020-09-09

Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów,...

Kraków

Lucky Duck Games

2020-09-08

Do zadań nowozatrudnionej osoby będzie należało m. in.: organizacja działu księgowości wewnątrz Spółki (przejęcie obowiązków od zewnętrznego biura rachunkowego), wdrożenie systemu księgowego oraz handlowego (preferowane...

Warszawa

Calan Human Capital Sp. Z o.o.

2020-09-08

Opis stanowiska: Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Nadzór i monitorowanie wszystkich ksiąg rachunkowych. Dostarczanie danych do efektywnego zarządzania przepływami pieniężnymi. Przygotowywanie...