Główny Księgowy / Główna Księgowa

2021-03-29 Polski Związek Pływacki Warszawa

Ogłoszenie numer: 4387073, z dnia 2021-03-29

Polski Związek Pływacki

Polski Związek Pływacki poszukuje pracownika do Działu Księgowości na stanowisko pracy:

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Wymiar zatrudnienia: pełen etat

 

Opis stanowiska:

 

Kompleksowa obsługa księgowa, w szczególności:

 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Odpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kont;
 • Organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji;
 • Opracowywanie rocznych planów finansowych z udziałem środków publicznych i środków własnych;
 • Nadzór i bieżąca analiza realizacji budżetu Związku;
 • Bieżąca kontrola i weryfikacja wydatków z obowiązującymi umowami zadań publicznych i planem finansowym;
 • Weryfikacja pod względem rachunkowym otrzymanych dokumentów źródłowych;
 • Prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz dokumentacji w tym zakresie;
 • Zapewnienie terminowości i poprawności ewidencji majątku trwałego i obrotowego;
 • Weryfikacja poprawności i klasyfikacji kosztów oraz weryfikacja aktywów i pasywów poprzez kontrolę dokumentów oraz analizę zapisów i sald kont księgowych;
 • Analiza i bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych pod kątem prowadzonej działalności;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych, okresowych i bieżących na zebrania zarządu;
 • Przygotowywanie i opracowanie materiałów sprawozdawczych do oceny biegłego rewidenta;
 • Współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi (GUS, ZUS, US);
 • Bieżące kontrolowanie wykonywanych czynności rachunkowych w innych komórkach organizacyjnych Związku;
 • Koordynacja i nadzór nad terminowością i prawidłowością realizowanych zadań i obowiązków przez podległych pracowników.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku główny księgowy lub 6-letnie na stanowisku samodzielny księgowy lub w zakresie finansowo-księgowym.
 • Bardzo dobra znajomość Programów finansowo-księgowych, znajomość programu FIRMA będzie dodatkowym atutem.
 • Bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania aktualnych przepisów o rachunkowości
 • i finansach publicznych, przepisów podatkowych, sprawozdawczości, VAT, CIT, PIT oraz przepisów w zakresie inwentaryzacji.
 • Doświadczenie w sporządzaniu raportów, bilansów i sprawozdań finansowych okresowych
 • i rocznych do oceny biegłego rewidenta.
 • Znajomość procedur związanych z obsługą umów realizowanych z Ministerstwem Sportu będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność identyfikowania problemów oraz poszukiwania i wdrażania lub rekomendacji rozwiązań.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność, sumienność.
 • Duża samodzielność w działaniu.

Wymagane dokumenty do aplikacji:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
 • lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,

Oferujemy

 • Zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony po upływie okresu próbnego.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Przyjazne środowisko pracy.
 • Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji.
 • Odpowiednie narzędzia pracy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Lublin

ROHLIG SUUS Logistics SA

dzisiaj

Do twoich zadań należeć będzie: Organizacja przepływu dokumentacji spedycyjnej Kontrola dokumentacji transportowej Prowadzenie korespondencji dotyczącej działalności spedycyjnej Przyjmowanie gotówki od przewoźników i konwojentów wraz z...

Poznań - Grochowe Łąki 4

neoBANK

dzisiaj

Twój zakres obowiązków Kompleksowa ocena opłacalności i efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Analiza wyników finansowych (w tym pełna księgowość) oraz biznesplanów, Przeprowadzanie badania zdolności kredytowej, w tym w...

Zabrze

DB Cargo Polska S.A.

dzisiaj

Czas na DB - dołącz do zespołu DB Cargo Polska i realizuj z nami naszą misję, wizję i wartości! To dzięki naszym pracownikom jesteśmy wiodącym dostawcą usług logistycznych w Europie centralnej. Spółka DB Cargo Polska S.A. oferuje...

Wołomin

Candellux Lighting Sp. z o.o.

wczoraj

Zakres obowiązków Prowadzenie pełnej księgowości firmy, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi Odpowiedzialność za poprawne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji i zeznań podatkowych, sprawozdań GUS i...

Warszawa

TOTALBUD S.A.

wczoraj

Zakres obowiązków: kompleksowy nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu , Rady Nadzorczej oraz instytucji zewnętrznych, nadzór nad prawidłowym obiegiem...

Poznań

Lerta S.A.

2021-04-13

Będziesz odpowiedzialny/a za: prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółek z grupy Lerta, kontrolę merytoryczną dokumentów oraz ich ewidencję księgową, sporządzanie deklaracji podatkowych, naliczanie płac, sporządzanie deklaracji ZUS,...