Główna Księgowa / Główny Księgowy

2022-04-26 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wrocław


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu została powołana w 2001 r. Jest to jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce, posiadająca uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku logistyka. Uczelnia prowadzi wiele badań naukowych i projektów europejskich. Najlepsza uczelnia logistyczna według rankingu Perspektywy 2019. Jest również organizatorem wielu międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny TSL – transportu, logistyki i spedycji.

Główna Księgowa / Główny Księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Zadania:
 • Zarządzanie i nadzór nad pracą kilkuosobowego działu księgowego
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Terminowe przygotowywanie sprawozdań finansowych, deklaracji, raportów okresowych i analiz na potrzeby firmy
 • Nadzór nad całokształtem działań finansowych firmy
 • Współtworzenie wewnętrznych procedur i standardów
 • Współpraca z US, ZUS oraz innymi instytucjami zewnętrznymi
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • Ścisła współpraca z innymi działami firmy.
Wymagania:
 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym (Finanse, Rachunkowość, Ekonomia)
 • Biegła znajomość prawa podatkowego, zagadnień rachunkowych i kodeksu pracy
 • Silna orientacja na realizację celów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność, sumienność i staranność w realizacji obowiązków służbowych
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków
 • Znajomość zasad zarządzania zasobami finansowymi firmy
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Exel
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność efektywnego zarządzania czasem
 • Komunikatywność i łatwość budowania relacji,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość j. angielskiego oraz programu kadrowo-płacowego Enova 365.
Oferujemy:
 • Umowa o pracę
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Pracę w miłej atmosferze w renomowanej Uczelni
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Wrocław, ul. Karkonoska 45

CMP HOLDING SP. Z O.O.

dzisiaj

Twój zakres obowiązków prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy, rozliczanie oraz ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich, naliczanie wynagrodzeń w...

Warszawa

E100 International Trade Sp. z o.o.

dzisiaj

Twój zakres obowiązków: Kontakt z pełnomocnikami w krajach rejestracji do celów podatku VAT. Kontakt z urzędami w Polsce oraz krajach rejestracji, a także wsparcie przy kontrolach podatkowych. Weryfikacja umów. Przygotowywanie oraz...

Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

dzisiaj

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: opracowywanie rocznych planów działalności inwestycyjnej Spółki dla projektów infrastrukturalnych w zakresie finansowym i rzeczowym, sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji...

Katowice

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

wczoraj

nadzór, ustalanie oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie zobowiązań publiczno-prawnych oraz sporządzanie deklaracji i informacji dla urzędów skarbowych, GUS, NBP i jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczenie w procesie zamknięcia...

Warszawa

CORTEN MEDIC TOMASZ SIKORA

wczoraj

Zakres Twoich obowiązków: Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz podatkowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Weryfikacja zapisów na kontach księgowych oraz uzgadnianie sald kont księgowych. Terminowe tworzenie...

Skawina

FERRO Spółka Akcyjna

wczoraj

Zakres obowiązków nadzór nad sporządzaniem deklaracji podatkowych, kontrola kont i prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, konsolidacja Sprawozdań finansowych wg MSSF, ewidencja tworzonych rezerw, odpisów aktualizujących, list płac,...