Ekspert w Departamencie Nadzoru Wewnętrznego

2021-04-29 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warszawa

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

 

poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Ekspert w Departamencie Nadzoru Wewnętrznego
Miejsce pracy: Warszawa


Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Nadzorowanie i zapewnienie przejrzystości działań Grupy Kapitałowej PGE SA oraz spółek zależnych, w celu zapobiegania lub wykrycia działań naruszających przepisy prawa lub godzące w interes GK PGE, w szczególności zagrażających rentowności, gospodarności oraz mających negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy i poszczególnych Spółek GK PGE.
 • Prowadzenie bieżącego monitorowania postępowań zakupowych w GK PGE, szczegółowa weryfikacja samodzielnie wytypowanych postępowań zakupowych i przetargów publicznych.
 • Opiniowanie Polityk, Procedur, Instrukcji, konsultowanie i wprowadzanie zmian do nich w zakresie zapobiegania korupcji w PGE i GK PGE.
 • Monitorowanie działalności GK PGE w celu zapobieżenia lub wykrycia zjawisk godzących w jej interes (monitoring stały i doraźny).
 • Kreowanie standardów i kształtowanie zasad w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcji i nadużyć w GK PGE.
 • Inicjowanie i zlecanie działań zapobiegawczo-naprawczych komórkom i jednostkom organizacyjnym GK PGE w przypadku podejrzenia występowania nieprawidłowości w ich obszarze oraz nadużyć i zjawisk godzących w interes GK PGE.
 • Współuczestniczenie z innymi jednostkami organizacyjnymi w przeciwdziałaniu nieprawidłowościom godzącym w interes GKPGE, inicjowanie standardów postępowań.
 • Realizacja działań antykorupcyjnych.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • Minimum 5 lat doświadczenia w organach kontroli państwowej, doświadczenia na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Wykształcenia wyższego prawniczego lub ekonomicznego.
 • Praktycznej znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych, umiejętności tworzenia i oceny wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień niepublicznych.
 • Znajomości regulacji dotyczących wydatkowania i udzielania zamówień ze środków unijnych.
 • Znajomości struktury funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • Praktycznej wiedzy i umiejętności oceny opisów przedmiotu zamówienia.
 • Znajomości procedur antykorupcyjnych, wiedzy na temat funkcjonowania administracji publicznej.
 • Znajomości podstaw rachunkowości (kwalifikacje na poziomie samodzielnego księgowego).
 • Poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji oznaczonych klauzulą Poufne.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Pracę w organizacji o stabilnej pozycji na rynku energetycznym.
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego.
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Liczne świadczenia z ZFŚS.
 • Przyjazną atmosferę w pracy.
 • 1 dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka (14 sierpnia).
W przypadku wysłania aplikacji w odpowiedzi na ofertę pracy, Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2. Dane przetwarzane będą do celów niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej i odrębnej zgody - do celów przyszłych rekrutacji. Z informacją o tym, jak przetwarzamy dane osobowe w procesach rekrutacyjnych zapoznać można się pod linkiem oraz w formularzu aplikacyjnym przed przekazaniem danych.

Mielec

Kronospan

dzisiaj

OPIS STANOWISKA: Kompletne rozliczanie wynagrodzeń (tworzenie listy płac, naliczanie wynagrodzeń) Administrowanie dokumentacją pracowniczą i innymi dokumentami związanymi z obsługą płacową pracowników i zleceniobiorców Nadzór nad...

Strzelce Opolskie

Kronospan

dzisiaj

OPIS STANOWISKA: Kompletne rozliczanie wynagrodzeń (tworzenie listy płac, naliczanie wynagrodzeń) Administrowanie dokumentacją pracowniczą i innymi dokumentami związanymi z obsługą płacową pracowników i zleceniobiorców Nadzór nad...

Pruszków

Masfalt Sp. z o.o.

dzisiaj

Miejsce pracy: Pruszków ul. Stefana Bryły 4 Do głównych zadań na stanowisku będzie należało: weryfikacja i księgowanie faktur zakupu, wyciągów bankowych, rezerw kosztowych, dokumentów PK rozliczanie i księgowanie wydatków...

Szczecin

Netto Sp. z o.o.

2021-05-12

MŁODSZY KONTROLER ZAJMUJE SIĘ: Codzienną analizą i weryfikacją w zakresie przeliczeń sklepowych, przerzutów wewnętrznych i innych przesunięć towarowych i ich wpływu na poziom zapasów Rejestracją przesunięć towarowych Kontrolą...

Warszawa

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2021-05-12

We are looking for a person who has deep wholesale credit risk management experience together with either audit/ conformance/ consultancy experience. This is an opportunity for you to be part of a great and skilled team focusing on auditing credit...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2021-05-12

We are looking for a person who has deep wholesale credit risk management experience together with either audit/ conformance/ consultancy experience. This is an opportunity for you to be part of a great and skilled team focusing on auditing credit...