Ekspert ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności

2021-09-12 PKO Bank Polski Warszawa
DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Ekspert ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności

na czas nieokreślony
Departament Zgodności

(Warszawa)

U nas masz na dzień dobry:

  • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
  • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
  • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
  • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:


• opiniujesz projekty regulacji wewnętrznych Spółek Grupy Kapitałowej Banku dotyczące kontroli wewnętrznej, współpracy z organami nadzoru i kontroli oraz zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem braku zgodności,
• udzielasz wsparcia Spółkom Grupy Kapitałowej Banku w sprawach dotyczących ryzyka braku zgodności i funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz współpracy z organami nadzoru i kontroli,
• standaryzujesz rozwiązania dotyczące identyfikacji, oceny oraz monitorowania ryzyka braku zgodności w Spółkach Grupy Kapitałowej Banku,
• analizujesz raporty zarządcze Spółek Grupy Kapitałowej Banku,
• wspierasz merytorycznie rady nadzorcze Spółek Grupy Kapitałowej Banku w zakresie kontroli wewnętrznej i problematyki ryzyka braku zgodności,
• uczestniczysz w działaniach dotyczących tworzenia placówek za granicą oraz na bieżąco współpracujesz z personelem tych placówek w zakresie zapewnienia zgodności, kontroli wewnętrznej oraz współpracy z organami nadzoru i kontroli,
• bierzesz udział w działaniach edukacyjnych w zakresie dotyczącym współpracy z organami nadzoru i kontroli, kontroli wewnętrznej i zapewnienia zgodności oraz zarządzania ryzykiem braku zgodności
.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:


• posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze lub ekonomiczne),
• biegle posługujesz się przynajmniej językiem angielskim (dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego),
• masz doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej w komórce ds.: zgodności, obsługi prawnej, kontroli wewnętrznej lub audytu wewnętrznego,
• znasz przepisy prawa regulujące działalność instytucji finansowych,
• cechujesz się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi,
• jesteś osobą samodzielną, systematyczną, dokładną, asertywną oraz potrafisz pracować pod presją czasu.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

You’ll be working in an international back-office in Poland and play an essential role by securing and managing different processes towards the Nordic market. If you are looking for an opportunity to increase your knowledge within the banking and...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Nordea is the largest Scandinavian financial institution . We employ 32 000 people worldwide. Nordea Bank ABP S.A. Branch in Poland has two divisions: IT in Tri-City and Warsaw, and Operations Center based in Łódź. In May 2019, the number of...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

dzisiaj

Nordea is the largest Scandinavian financial institution . We employ 32 000 people worldwide. Nordea Bank ABP S.A. Branch in Poland has two divisions: IT in Tri-City and Warsaw, and Operations Center based in Łódź. In May 2019, the number of...

Warszawa

ING Tech Poland

2021-09-16

contract of employment type of contract 7:00 - 9:00 - 15:00 - 17:00 work hours Zajęcza 4, Warszawa this is the location of our office Scope of duties: 55% - Cooperation with international experts onchallenging, analysing and improving creditrisk...

Warszawa

Bank Pocztowy S.A.

2021-09-16

Twój zakres obowiązków przygotowywanie raportów oraz sprawozdawczości w zakresie ryzyka płynności wdrażanie zmian regulacyjnych w zakresie ryzyka płynności opracowywanie analiz i raportów informacji zarządczej w zakresie ryzyka...

Warszawa

ING Tech Poland

2021-09-15

contract of employment type of contract start 7:00 - 9:00, end 15:00 - 17:00 work hours ul. Zajęcza 4, Warsaw this is the location of our office Scope of duties 40% - Identify issues regarding exited or increased risk Customers of multiple ING...