Ekspert ds. Efektywności Kosztowej

2021-07-27 Carrefour Polska Sp. z o.o. Warszawa
Ekspert ds. Efektywności Kosztowej
Miejsce pracy: Warszawa
Docenimy cię za to, że:
  • posiadasz doświadczenie w obszarze związanym z finansami, rachunkowością lub kontrolą kosztów (mile widziane: Controlling, Lean Management, Business Process Optimization),
  • doskonale komunikujesz się w języku polskim i angielskim (warunek konieczny) i masz umiejętność przewidywania i rozwiązywania złożonych problemów oraz przedstawiania ich w sposób jasny i przekonujący,
  • potrafisz myśleć nieszablonowo i proponować kreatywne rozwiązania,
  • samodzielnie organizujesz swój czas pracy oraz potrafisz koordynować wiele zadań w krótkim czasie,
  • wiesz jak analizować, interpretować i prezentować informacje,
  • mile widziane: Lean Six Sigma Black Belt.
Twoje zadania:
  • identyfikujesz, uzgadniasz i wdrażasz działania mające na celu obniżenie kosztów operacyjnych organizacji,
  • przeprowadzasz analizy kosztowe procesów biznesowych oraz identyfikujesz źródła oszczędności oraz oceniasz poprawność szacunków oszczędności,
  • poszukujesz innowacyjnych metod i technologii pozwalających redukować koszty oraz optymalizować procesy biznesowe,
  • wdrażasz rozwiązania nakierowane na poprawę efektywności kosztowej,
  • zapewniasz cele oszczędnościowe w budżetach,
  • definiujesz, wdrażasz oraz monitorujesz wskaźniki efektywności kosztowej,
  • projektujesz oraz wdrażasz narzędzia pomiaru efektywności kosztowej.
Mamy dla Ciebie:
  • możliwość rozwoju w ambitnym i międzynarodowym zespole,
  • szansę na rozwój swoich umiejętności w roli pełnej wyzwań, a także poznanie bardzo ustrukturyzowanego, grupowego podejścia do zarządzania kosztami, we współpracy z koleżankami i kolegami z Działu Operacji, Zakupów, Controllingu i Lean Management,
  • rozwój w swojej roli dzięki specjalistycznym szkoleniom,
  • ekspozycję do wyższej kadry menedżerskiej na poziomie kraju i grupy.


Przesłanie do Carrefour Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Carrefour) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Carrefour w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie korzystając z adresu mailowego carrefour@galluppolska.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem

Kraków

PwC

dzisiaj

Czekamy na: absolwentów / studentów w trakcie lub po 3. roku studiów pierwszego stopnia, osoby zainteresowane obszarem konsultingu i zarządzania projektami chcące pogłębiać swoją wiedzę, które: chętnie pracują w zespole, wykazują się...

Warszawa

PwC

dzisiaj

Czekamy na: szukamy młodej osoby na początku kariery zawodowej pragnącej rozpocząć ją u nas – student lub absolwent studiów, preferujemy kandydatów z kierunków ścisłych – Metody Ilościowe, Finanse i Rachunkowość, Matematyka,...

Katowice

PwC

dzisiaj

Dołącz do nas, jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii, finansów, rachunkowości, doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli wewnętrznej lub jesteś zainteresowany(a) rozwojem w tym obszarze, swobodę komunikowania się w...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2021-07-30

Would you like to work in a diverse team spanning multiple countries working in processes with a good pulse? We are looking for a Capital & Risk Analyst within Group Finance. As the Capital & Risk Analyst in the Regulatory Reporting team you will...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2021-07-30

Would you like to work in a dynamic process team? We are now looking for a Capital & Risk Analyst to the financial cluster in Regulatory Reporting. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

Kraków

Aon

2021-07-23

RtR Senior Financial Analyst will work with stakeholders and offshore team to ensure that all financial transactions are accurately recorder and reported. Person on this position will support the Austrian financial controller in the effective...