Dyrektor Finansowy (K/M)

2021-01-28 AUDIT Doradztwo Personalne Gorzów Wielkopolski

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. poszukuje Kandydata na stanowisko

Dyrektor Finansowy (K/M)
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • kształtowanie i nadzór nad realizacją strategii finansowej organizacji,
 • nadzór nad realizacją wszystkich procesów finansowych, sprawozdawczych i inwestycyjnych,
 • przygotowywanie prognoz, planów, analiz finansowych, ocen ekonomiczno-finansowych projektów,
 • wprowadzanie rozwiązań w zakresie usprawniania i optymalizacji działalności, m.in. w obszarze źródeł finansowania i polityki podatkowej,
 • analizowanie rozwoju branży, otoczenia biznesowego, konkurencji i aktualnych trendów gospodarczych,
 • dbałość o bezpieczeństwo finansowe,
 • współpraca z instytucjami finansowymi,
 • wspieranie i kontrolowanie podległego działu księgowego

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku Dyrektora Finansowego lub Głównego księgowego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • gruntowna wiedza z zakresu finansów i księgowości
 • doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu strategii finansowej,
 • wysokorozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

·         jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/y udziałem wyłącznie w tej rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora - AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) ul. Walczaka 20, w celu przeprowadzenia rekrutacji, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl

 

·         jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/y udziałem w bieżącej oraz przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora - AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) ul. Walczaka 20, w celach związanych z realizacją bieżącego oraz przyszłych projektów rekrutacyjnych, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnym pracodawcom.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Warszawa

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

Wrocław

Crowe Poland

2021-02-16

Opis stanowiska: Udział w audytach firm z różnych sektorów Udział w analizie sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych...

Kraków

Capgemini

2021-02-15

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? 10-15 years of proven experience in BPO in a global complex environment Should have led large client...

Gdańsk

My Capital Sp. z o.o. Sp.k.

2021-02-11

Zakres odpowiedzialności: nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości grupy kapitałowej; sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg polskich standardów oraz w oparciu o MSR na potrzeby...

Legnica

DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o.

2021-02-11

Odpowiedni kandydat powinien: posiadać kilkuletnie doświadczenie na tożsamym stanowisku, dysponować wiedzą z zakresu finansów, prawa gospodarczego, rachunkowości, kontrolingu, budżetowania i analiz, potrafić prognozować zjawiska...