Dyrektor Finansowo - Administracyjny

2022-05-27 Optim Human Sp. z o.o. Ząbkowice Śląskie
Jesteśmy firmą doradztwa personalnego wspierającą naszych klientów na terenie całego kraju, a także poza jego granicami w obszarach:

TWORZENIE PROCESÓW HR - REKRUTACJE
INTERIM EMPLOYEE - HR CONSULTING

Optim Human to również ekosystem biznesowy w skład którego wchodzi m.in. networking (właściciele biznesów, członkowie zarządów, top managerowie), kompetencje biznesowe, a także relacje z obszaru strategii, operacji oraz rozwoju biznesów, a także relacje z ekspertami zarowno z branży HR jak i innych specjalizacji. Nasze usługi uwzględniają bieżące trendy, rozwiązania technologiczne oraz zmiany pokoleniowe.

OPTIM HUMAN Sp. z o.o
Optim Human Sp. z o.o. jest agencją wspierającą działalność biznesów z obszaru HR, powstałą dzięki zaangażowaniu zespołu EXCO A2A Polska - spółki doradczo konsultingowej działającej w Polsce od 1999 roku i będącej lokalnym przedstawicielem międzynarodowej grupy Kreston Global.
Dla jednego z naszych klientów poszukujemy Dyrektora Finansowo – Administracyjnego.

Dyrektor Finansowo - Administracyjny
Miejsce pracy: Ząbkowice Śląskie
Zakres zadań
 • Zapewnienie zgodności zakładu produkcyjnego z przepisami prawa (prawo pracy, ochrona środowiska, prawo celne, podatkowe) środowiska tj:
 • Zapewnienie zgodności dokumentacji transportowej w Polsce i w UE (WZ, PZ, CMR)
 • Monitorowanie zgłoszeń celnych
 • Zapewnienie zgodności zakupionych produktów objętych podatkiem akcyzowym (SENT)
 • Koordynowanie działań księgowych z zewnętrznym biurem rachunkowym
 • Rozwiązywanie, we współpracy z biurem rachunkowym oraz działami finansowymi grupy, różnych wykrytych problemów prawnych
 • Koordynowanie rocznych audytów biegłych rewidentów
 • Reprezentowanie firmy podczas kontroli
 • Zgłaszanie ewentualnych problemów
 • Zapewnienie dokładnego monitorowania rachunku zysków i strat oraz regularne przedstawianie go kierownikowi
 • Śledzenie przepływów pieniężnych w tym monitorowanie zadłużeń klientów oraz zadłużeń dostawców,
 • Monitorowanie budżetu
 • Odpowiedzialność za rekrutację pracowników zgodnie z opisami stanowisk pracy określonymi przez poszczególnych kierowników operacyjnych w ramach ustalonych budżetów
 • Podpisywanie umów o pracę po ich zatwierdzeniu przez kierownika
 • Zapewnianie realizacji planu szkoleń zgodnie z wnioskami poszczególnych kierowników operacyjnych
 • Zapewnia przestrzeganie wymogów prawnych związanych z zasobami ludzkimi
 • Monitorowanie wynagrodzeń
 • Raportowanie wskaźników kadrowych i finansowych
 • Współpraca z działem IT w zakresie rozwiązywania problemów informatycznych
Wymagania:
 • 5 lat doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem Administracyjno Finansowym
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość branży przemysłowej
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel
 • Wysoki stopień zdolności interpersonalnych
 • Proaktywne rozwiązywanie problemów, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację (codzienne używanie języka)
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia do pracy (telefon, laptop)
 • Benefity pozapłacowe (pakiet medyczny, dofinansowania do obiadów, dofinansowanie do urlopów)
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności

Warszawa

JTI GBS

dzisiaj

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan An ambitious goal to set up a new Global Business Center Complex environment...

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

dzisiaj

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Weryfikacja, dekretacja, kontrola i księgowanie dokumentów finansowych Rozliczanie: sald księgowych – zobowiązań i należności, stanów magazynów Bieżąca...

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

dzisiaj

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: Administracyjna obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zgodnie z ustaleniami Komisji Socjalnej i decyzjami osób uprawnionych; Zbieranie,...

Warszawa

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

2022-06-15

Będziesz odpowiadać za: Zarządzanie zespołami Kontrolingu i Księgowości, Współpracę i reprezentowanie Spółki podczas audytów zewnętrznych i wewnętrznych m.in. w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej oraz kontroli podatkowych,...

Warszawa

mBank S.A.

2022-06-02

Twoje zadania: prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki mFaktoring zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego sporządzanie sprawozdań finansowych wg standardów Ustawy o Rachunkowości, MSSF sporządzanie deklaracji...