Audytor wewnętrzny

2021-03-19 Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Zielona Góra
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 75381

Warunki pracy

1. Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
2. Zagrożenie korupcją,
3. Praca przy komputerze,
4. Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • Przeprowadzaniem i dokumentowaniem zadań audytowych o charakterze zapewniającym w Izbie i podległych urzędach, które wynikają z rocznego planu audytu. Wydawaniem zaleceń/rekomendacji w wyniku przeprowadzonego audytu. Monitorowaniem, przeprowadzaniem czynności sprawdzających
 • Przeprowadzaniem i dokumentowaniem zadań audytowych o charakterze doradczym, w tym składaniem wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Izby i podległych urzędów. Świadczeniem czynności doradczych na rzecz Dyrektora Izby – podejmowaniem działań służących wspieraniu Dyrektora Izby w realizacji celów i zadań, których charakter i zakres jest uzgodniony z Dyrektorem Izby. Monitorowaniem wdrożenia przedstawionych w wyniku świadczonych czynności doradczych zaleceń /rekomendacji.
 • Realizowaniem zadań audytowych zleconych przez Prezesa Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i monitorowaniem wdrożenia wydanych zaleceń/rekomendacji oraz przeprowadzania czynności sprawdzających polegających na ocenie dostosowania działań Izby oraz podległych urzędów do wydawanych zaleceń/rekomendacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe oraz szczególne uprawnienia z zakresu audytu wewnętrznego - posiadanie kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu lub kontroli
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczecin

  3SHAPE POLAND SP. Z O.O.

  dzisiaj

  Your responsibilities: Handling incoming payments from customers, Verifying and settling balances with customers, Performing debt collection activities, Handling customer inquiries, Participating in the month end closing process including various...

  Stanley Black & Decker® Polska Sp. z o.o.

  dzisiaj

  (temporary contract; 3 months) Opportunities: Impact on the control environment and bottom line Enhance Analytic/Automation skills Participate in special projects Work with diverse teams across a global Company Responsibilities: Assist team with...

  Stanley Black & Decker® Polska Sp. z o.o.

  dzisiaj

  (temporary contract; 3 months) Opportunities: Impact on the control environment and bottom line Enhance Analytic/Automation skills Participate in special projects Work with diverse teams across a global Company Responsibilities: Assist team with...