Asystent do spraw księgowości

2020-01-22 Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Skarżysko-Kamienna
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Asystent do spraw księgowości
Miejsce pracy: Skarżysko-Kamienna
Numer: StPr/20/0028
OBOWIĄZKI:
Praca przy komputerze.Zapoznanie się z dokumentacją księgowoą placówki.Segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju.Kompletowanie dowodów księgowych.Przygotowanie korespondencji z kontrahentem.Dekretowanie pism wychodzących.Numerowanie i segregowanie dowodów księgowych w poszczególnych inwestycjach.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w projekcie są osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: są w wieku 18-29 lat, są zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Skarżysko-Kamienna, znajdują się w kategorii NEET t.j. osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych). Dodatkowo ze względu na określone w projekcie wskaźniki do osiągnięcia, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski w sprawie aktywizacji osób: znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy: osoby z niepełnosprawnościami t.j. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, i/lub osoby długotrwale bezrobotne t.j. w przypadku: osób w wieku 18-24 lat pozostają bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; a w przypadku osób w wieku 25-29 lat, pozostają bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (do tego okresu można również zaliczyć faktyczny czas pozostawania bez zatrudnienia przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy na podstawie oświadczenia osoby bezrobotnej), i/lub osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadają wykształcenie do ponadgimnazjalnego włącznie). byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej. Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w projekcie RPO WŚ są osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: są osobami powyżej 29 roku życia, są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do jednej z poniższych kategorii osób: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (do tego okresu można również zaliczyć faktyczny czas pozostawania bez zatrudnienia przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy na podstawie oświadczenia osoby bezrobotnej), osoby z niskimi kwalifikacjami tj. posiadają wykształcenie do ponadgimnazjalnego włącznie. Dodatkowo ze względu na określone w projekcie wskaźniki do osiągnięcia, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski w sprawie aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

Miejsce pracy:

Skarżysko-Kamienna


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 033,7 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Warszawa

Medicover sp. z o.o.

2020-09-09

Biuro Główne, Aleje Jerozolimskie 96 Nasza oferta czeka na Ciebie jeśli posiadasz: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane finanse i rachunkowość) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w dużej firmie lub biurze rachunkowym...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to Finance & Accounting Services? We are now looking for a Senior Accounting & Tax Specialist to our Finance Poland Team. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the way in first-class...

Łódź

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

2020-09-09

Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences...

Warszawa

KANCELARIA PODATKOWO-KSIĘGOWA

2020-09-09

segregowanie i przygotowywanie dokumentów do księgowania księgowanie dokumentów w systemie księgowo-finansowym wykonywanie innych zleconych zadań biurowych znajomości podstaw księgowości dobrej znajomości pakietu Office znajomość...

Wrocław

Apteka Dr.Max

2020-09-08

Do naszego Zespołu poszukujemy osoby, która chciałaby rozpocząć swoją karierę w dziedzinie księgowości. W Dr.Max: Zdobędziesz wiedzę praktyczną w zakresie księgowości, zaznajomimy Cię z pracą w systemie finansowo-księgowym,...

Radomsko

Alpla Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

2020-09-08

Raportowanie wyników sprzedaży Wspieranie procesu budżetowania sprzedaży Przeprowadzanie analiz ad-hoc i raportów sprzedażowych Zaangażowanie w projekty poprawy marżowości Nadzór nad poprawnością danych podstawowych w narzędziu kontroli...