Analityk finansowy

2021-03-11 Tubes International Sp. z o.o. Poznań

Tubes International Sp. z o. o.
Ul. Bystra 15 a
61-366 Poznań

 

poszukujemy pracownika:

Analityk finansowy
Miejsce pracy:Poznań

Typ zatrudnienia: Umowa o pracę

 

Co będzie tobie potrzebne na tym stanowisku:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe: Finanse i Rachunkowość, Controlling,
 • doświadczenie w pracy w controllingu,
 • umiejętność wyciągania wniosków z przeprowadzonych analiz,
 • umiejętność myślenia perspektywicznego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
 • kreatywność, samodzielność, dynamika w działaniu,
 • mile widziane znajomość ERP – IFS.
Jaki będzie zakres twoich działań:
 • udział w procesie budżetowania,
 • udział w procesie konsolidacji,
 • udział w projektach optymalizacyjnych,
 • raportowanie oraz analiza comiesięcznych wyników finansowych,
 • monitorowanie kosztów,
 • tworzenie i rozwijanie narzędzi raportowych,
 • analizy ad-hoc,
 • współpraca z jednostkami spoza organizacji,
 • współpraca z innymi działami oraz spółkami Grupy Tubes.
Co możemy tobie zaoferować:
 • pracę w firmie z ponad 25 - letnim doświadczeniem będącej częścią międzynarodowej grupy – praca w centrali grupy
 • umowę o pracę,
 • pakiet prywatnej opieki zdrowotnej,
 • możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności w projektach lokalnych, jak również międzynarodowych,
 • możliwość uczestniczenia w ciekawych procesach analitycznych,
 • realny wpływ na działania z obszaru controllingu.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym Tubes International sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Tubes International sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bystrej 15a, KRS: 0000124055, NIP: 7810046084, REGON: 630115103, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124055.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@tubes-international.com
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Tubes International sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacji.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Tubes International sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Tubes International sp. z o.o.

Szczecin

3SHAPE POLAND SP. Z O.O.

dzisiaj

Your responsibilities: Handling incoming payments from customers, Verifying and settling balances with customers, Performing debt collection activities, Handling customer inquiries, Participating in the month end closing process including various...

Stanley Black & Decker® Polska Sp. z o.o.

dzisiaj

(temporary contract; 3 months) Opportunities: Impact on the control environment and bottom line Enhance Analytic/Automation skills Participate in special projects Work with diverse teams across a global Company Responsibilities: Assist team with...

Stanley Black & Decker® Polska Sp. z o.o.

dzisiaj

(temporary contract; 3 months) Opportunities: Impact on the control environment and bottom line Enhance Analytic/Automation skills Participate in special projects Work with diverse teams across a global Company Responsibilities: Assist team with...