Analityk Finansowy

2021-12-20 KRKA Polska Sp. z o.o. Warszawa

Podejmij wyzwanie

Analityk Finansowy
(Warszawa)
CEL PRACY
 • udział w przygotowywaniu budżetów i estymacji wyniku finansowego
 • efektywna kontrola wydatków, analiza realizacji i odchyleń budżetów
 • udział w procesie zamknięcia miesiąca , kalkulacja przychodów z tytułu świadczonych usług oraz kalkulacja rezerw
 • przygotowywanie raportów oraz analiz biznesowych i rekomendacji wspierających procesy decyzyjne
 • współpraca z Dyrektorem Finansowym, Kontrolerem Finansowym i działem księgowym
 • współpraca w projektach dotyczących dostosowywania się do wymogów prawa podatkowego
OCZEKUJEMY
 • wykształcenie wyższe o kierunku: finanse, rachunkowość lub ekonomia
 • minimum 3 letnie doświadczenie z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz kontroli kosztów
 • znajomości oraz doświadczenia w pracy według UOR i MSR
 • doświadczenie w planowaniu budżetowym i raportowaniu
 • bardzo dobra znajomość MS Excel
 • znajomość programu SAP będzie dodatkowym atutem
 • wysokie umiejętności analityczne, dokładność, skrupulatność, zaangażowanie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • ·odpowiedzialność i nastawienie na osiąganie rezultatów
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

Kraków

Accenture Sp. z o. o.

dzisiaj

Responsibilities: Create and manage repositories of sales contractual obligations Test and review the quality of obligation management process Ensure data accuracy and flawless process execution Communicate with the business counterpart to address...

Środa Śląska

TERMAT Sp. z o.o.

dzisiaj

Zadania: Dbałość o poprawny obieg dokumentów, Prowadzenie bieżących kontroli w obszarze materiałowo – surowcowym i produktów gotowych, Weryfikacja, kontrola i księgowanie dokumentów magazynowych (PZ,PW, ZW, MM, WZ, RW), zgodnie z...

Warszawa

Accenture Sp. z o. o.

dzisiaj

Do you know foreign languages, but you’re not sure how should you shape your future career? Let us help you! Apply: our recruiters during detailed phone interview will match you to the best fitting positions in Accenture. Here are few options,...