kary dla księgowychSpecjalista księgowości pracuje często pod dość dużą presją generowaną przez klienta. Nie jest to do końca bezzasadne, ponieważ zwykle w grę wchodzą finanse firmy, wypłaty dla pracowników oraz tajemnica, która jest związana z systemem, jakim środki są zarządzane. To ważne aspekty, które podlegają dość dużym karom oraz możliwością pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

Karane wykroczenia księgowych

Specjalista księgowości może zostać ukarany z ramienia kilku dokumentów- przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów kodeksu karnego skarbowego oraz kodeksu karnego. Czasem również, tak jak każdy pracownik, może zostać on pozwany z Kodeksu Pracy. Grzywna dla księgowych waha się w tym roku od około 670 zł do blisko 20000 zł. Możliwe jest również ukaranie pozbawieniem wolności – nawet do 2 lat. Wyjątek stanowi kodeks karny, z którego księgowy może trafić do więzienia nawet na 25 lat.

Pracownik zajmujący się finansami zawsze bierze na siebie pewne ryzyko, związane z operacjami, które wykonuje. Niech nie martwią się Ci, którzy wykonują swoją pracę sumiennie i uczciwie.