ryzyko zawodoweKażda praca z finansami, zwłaszcza ta podejmowana dla firm zewnętrznych, wiąże się z pewnym ryzykiem. Specjalista księgowości musi również się z nim liczyć zwłaszcza wtedy, kiedy podejmuje współpracę z firmami, które owszem, dobrze opłacają swoich pracowników, jednak mają jednocześnie wobec nich specyficzne wymagania.

Specjalista księgowości do zadań specjalnych

Bywa, że firma zleca pracownikowi działania, nie do końca zgodne z prezentowaną przez niego filozofią i etyką zawodową. Wówczas trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jak bardzo można nagiąć pewne prawa i wykorzystać swoją wiedzę do wykonania danego zadania  w taki sposób, aby nie szkodzić, a zarazem spełnić prośbę lub polecenie przełożonego. Bywa to trudne zwłaszcza w kwestii podatków, co do których prawo zmienia się z miesiąca na miesiąc.

Zadaniem specjalisty księgowości jest nie tylko stałe aktualizowanie wiedzy, ale również znajomość prawa. Niestety, za niektóre działania, pozornie na korzyść firmy, można zostać ukaranym przynajmniej mandatem. A to z kolei grozi utratą dobrego imienia oraz uprawnień do wykonywania zawodu.