etyka zawodowaW zawodach związanych z finansami, musimy mieć na uwadze, że za biurkami banków oraz biur rachunkowości siedzi człowiek, który tak jak my ma prawo do gorszego dnia. Nie może on pozwolić sobie nawet na niewielkie uchybienia w sztuce i nie może działać na szkodę klienta. Jakie jeszcze zasady wchodzą w skład swego rodzaju etyki księgowego?

Złote zasady

Kodeks księgowego to dziewięć zasad, które w zasadzie nie nakładają na czytającego obowiązku ich przestrzegania. Chodzi tam głównie o kompetencje zawodowe, wysoką jakość pracy, niezależność zawodową, odpowiedzialność za przygotowane informacje oraz ich prezentację, właściwe relacje z osobami i instytucjami oraz właściwe postępowanie w sytuacji konfliktu interesów. Zawiera się tam również właściwe postępowanie w szczególnych sytuacjach oraz zachowanie tajemnicy zawodowej.

Są to wydawałoby się zasady, których powinien przestrzegać każdy pracownik, aby dobrze i wydajnie pracować. Nie można również uznać, która z tych zasad jest ważniejsza od pozostałych. Aby cieszyć się dobrą opinią w środowisku, warto więc przestrzegać ich wszystkich.