Jak sprawić, żeby raporty finansowe i operacyjne były jasne klarowne i przejrzyste? Jak się w tym wszystkim połapać i nie zagubić? Co sprawia, że nie ślęczymy godzinami nad rozwiązaniem zawiłego problemu rachunkowego? Metodami, na których mogą polegać Księgowi na co dzień są z pewnością metody rachunkowości. Trzymanie się ich, gwarantuje jasność postrzegania wielu aspektów związanych z ewidencją księgową. Metod jest w sumie pięć: metoda podmiotowa, momentu sprawozdawczego, bilansowa, wyceny oraz grupowania. I na tej ostatniej zasadzie skupię się dzisiaj.

Metoda grupowania gwarantuje grupowanie w zbiory zjawisk gospodarczych, a wszystko to na podstawie wspólnych cech. Każdy Specjalista ds. Księgowości doskonale wie, że każde zjawisko finansowe musi być zarejestrowane odrębnie, mimo to nadal tendencje występują w wartościach zagregowanych. Dlatego pomimo, że środki wpływają do firmy z różnych źródeł, to zagregowany zbiór środków pieniężnych daje informację, jak przedsiębiorstwo stoi w pozycji finansowej. Treść ekonomiczna wyznacza Księgowym konta, na których należy zaksięgować poszczególne wydarzenia finansowe. Na osobnych kontach zatem znajdą się: zobowiązania wobec dostawców, środki trwałe, amortyzacja czy też rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Odpowiednie nazewnictwo kont zatem mówi samo za siebie. Polityka rachunkowości wyznacza w jaki sposób konta księgowe są podzielone oraz połączone zgodnie z potrzebami każdej działalności gospodarczej.